Τα Κείμενα της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης

είναι αντιγραφή απο την
Έκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
και απο τον Μέγα Συναξαριστή.