Πρός τo Αγιο Πνεύμα

Πνεῦμα θεῖο καί Πανάγιο! Σύ πού πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες κατῆλθες στῇ Σίων, καί Τό ὑπερῴῳ μεταβλήθηκε σε ’Ἐκκλησία…
Σύ ἐλθέ καί σε μᾷς, πού γονατιστοί Σε παρακαλοῦμαι.
Ὡς ἄνεμος δυνατός, ξερίζωσε τά πάθη μᾷς.
Ὡς δροσιά, δρόσισε τήν πνευματικῇ ἀτονίᾳ μᾷς.
Ὡς φωτιά, θέρμανε τῆ θρησκευτικῇ ἀδιαφορίᾳ μᾷς.
Ὡς γλῶσσα, λάλησε γία παρηγοριά μᾷς.
Ὡς ἀρραβῶνας, σύνδεσε γία πάντα τίς καρδιές μᾷς με τόν θεῖο Νυμφίῳ.
Ὡς περιστερά, ονόμασε μᾷς υἱούς φωτός καί εἰρήνης.
Ὡς φίλος καί Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μᾷς στήν πάλη ἐναντίον τοϋ ἐχθροῦ.
Ὡς θεῖος οἰκοδόμος, ἐλθέ καί μεταποίησε τίς ψυχές μᾷς σέ θεόκτιστες σκηνές, κάτω ἀπό τίς όποιες ἤ Τρισυπόστατη Θεότητα θα βρεί τήν ἄξια κατοικία τῆς.

’Ἀμήν.

(Πρωτοπρεσβυτέρου Κων/νου Καλλινίκου)