Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν δημιουργήθηκε για κάποιο κέρδος , λειτουργεί αφιλοκερδώς με προσωπική εργασία και χρόνο, το μόνο κέρδος είναι, οτι μ’αυτόν τον τρόπο βάζουμε ένα λιθαράκι που ίσως αγγίξει της ψυχές κάποιων συνανθρώπων μας.


Η συντήρηση του Φόρουμ επιβαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή, ότι διαφημίσεις υπάρχουν είναι από τον πάροχο φιλοξενίας και δεν είναι προς όφελος του διαχειριστή. Όταν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα οι όποιες διαφημίσεις υπάρχουν, απενεργοποιούνται, σίγουρα για τα μελή του proseyxi.com


Θέματα που σας αρέσουν μπορείτε να τα πάρετε - αντιγράψετε ελεύθερα, εις δόξαν Θεού.


Τέλος ζητώ συγνώμη προκαταβολικά και παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οτιδήποτε διαπιστώσετε.

Με εκτίμηση αγάπη και φόβο Θεού.


Γιώργος
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!Ὁ ἁπλὸς παιδικὸς νοῦς
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις, ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε, «Σὲ δοξάζω Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, διότι ἔκρυψες αὐτὰ ἀπὸ σοφοὺς καὶ εὐφυεῖς καὶ τὰ ἐφανέρωσες σὲ νήπια. Ναὶ, Πατέρα, διότι αὐτὸ ἦτο τὸ θέλημά σου».