Προσευχή της Αικατερίνης Λύτρα για τον Αγιο Ραφαήλ

Οσιομάρτυς Ραφαήλ, ο ήρωας της Λέσβου, των χριστιανών το καύχημα και του Χριστού το βέλος, αείμνηστέ μας Αγιε,της Λέσβου το καμάρι και της ψυχής ο φάρος, μεσίτευε,Αγιε Ραφαήλ, στον Ιησού Χριστόν μας να ιατρεύση τας ψυχάς όλων των αδελφών μας.

Συ έχεις την δύναμιν, μεγάλη εξουσίαν, γιατί επριονίστηκες δια την εκκλησίαν, για να σταθεί στο ύψος της η Ορθοδοξία.

Είσαι ακοίμητος φρουρός μέσα σ’όλον τον κόσμον και ιατρεύεις τις ψυχές απ’τον κρυφό τον πόνο, και τρέχουνε τ’ αδέλφια μας με δάκρυα στα μάτια και σε θερμοπαρακαλούν , εσύ να μεσιτεύσης στον Ιησού μας τον Χριστόν για να μας θεραπεύση. Είναι πολλά τα βάσανα που έχομε στην ζωή μας ,γιατί όλο μας ενοχλεί το ακάθαρτο το πνεύμα.

Καύχημα είσαι του νησιού και της Ιθάκης γόνος, της Εκκλησίας στόλισμα και των πτωχών ο στύλος . Να μεσιτεύης , Αγιε εις τον Χριστόν μας να έχωμεν πίστη και χαρά μέσα είς την ζωήν μας. Το άνθος είσαι των Καρυών και της Θερμής το στέμμα και του νησιού το καύχημα κοντά εις τον Χριστόν μας.