Προσευχή στην Παναγία την Γιάτρισσα

Χαῖρε Μεγαλόχαρη Παρθένε Εὐλογημένη
Εσύ γιατρεύεις τήν καρδιᾷ τήν κάθε πονεμένη
Πάντα τήν θεία χαρῇ σου ὄλῃ ἐπικαλοῦμαι
Καί τήν Γλυκιά Μανούλα τούς ζητοῦν νᾷ γιατρευτούνε.

Εἷσαι Μανά Στοργική που δέν κρατάς κακία
Βασίλισσα Βασιλισσῶν Γιάτρισσα Παναγία
Μνήσθητι καί τόν δούλου Σου (τάδε) που σε ἔχει ζωγραφίσει
καί ἀν εἷναι ἀνειδίκευτος Εσύ τόν ἐξειδικεύσεις
Ἐγώ εἷμαι Γιάτρισσα ὅπου με λεν Μαρία
καί Θεός με βάπτισε Δέσποινα Παναγία.

Παναγία μου Γιάτρισσα γλυκιά μᾷς Παναγία.
Πού οἱ Αγγέλοι ἐκτελοῦν τήν κάθε προσταγή σου.

Δώσε σε κάθε ἀσθενῆ που σε ἐπικαλεῖται
Ὑγεία εἰς στο Σῶμα τοῦ, μαζί καί στην ψυχή τοῦ.

Ὅλος κόσμος Ἐρωτᾷ, που θαύρη Σωτηρία
μές τήν Σχολή τῆς Γιάτρισσας που δίνει εὐλογία
θα εἷναι σχολή αὑτῇ στόν κόσμο πιο ξακουστή
καί με Μεγάλη Προσευχή θα δώσωμεν εἰς τόν καθῇ
ὅτι καρδιᾷ τοῦ μᾷς ζητεῖ
Ἄσπιλε καί Ἀμόλυντε Γιάτρισσα Παναγία δώσε σε κάθε άρρωστο στο σῶμα τοῦ ὑγεία.

Ἀμήν.

 

Πηγή