†   Συνεχής Ροή Θεμάτων   †

†    Προτεινόμενα Θέματα   †

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Εννέα Σωτήριες Ικεσίες εις την Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπαρθένου Μαρίας

Μικρός Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Δεσποίνης ημών Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρία

Μεγάλος Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Δεσποίνης ημών Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρία

Παρακλητικός Κανών είς την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Χαιρετισμοί εις την Υπεραγίαν Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Παρακλητικός Κανών εις τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσον

Παρακλητικός Κανών είς τον Όσιον Νήφωνα Επίσκοπον Κωνσταντιανής.

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πέντε Ενδόξους Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως τοῦ έν Αίγίνη τοῦ Θαυματουργού

Παρακλητικός κανών εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Παρθένιον Λαμψάκου τον Θαυματουργόν

Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Απάντηση του Κυρίου σε Παράκληση της Αγίας Ελισάβετ

Ευχή υπέρ Ευτεκνίας Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

Ερμηνεία των Δέκα Εντολών Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Ευχή κατά της βασκανίας Συντεταγμένη υπό Αγιορειτών Πατέρων

Ουράνιο Μήνυμα προς τους Αγωνιζόμενους Ορθοδόξους

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!