Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Νηφωνας
Νηφωνας
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 40

Βίος τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς Empty Βίος τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς

Την / Το Πεμ Μάης 02, 2019 2:13 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Βίος τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς

Εἶναι γνωστὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ ἱστορία τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. Γιὰ κείνους ποὺ σκανδαλίζονται γιὰ τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο, ἡ ἀπάντηση ὑπάρχει σ᾿ κείνη τὴν ἱστορία. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀρχή των κι ἀπὸ ποῦ προέρχονται τὰ παθήματα τῶν ἀνθρώπων στὸν κόσμο; Γιατί νὰ δέρνῃ τοὺς ἀνθρώπους ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώστια κι ὁ θάνατος; Γιατί καὶ οἱ δίκαιοι νὰ δεινοπαθοῦν καὶ νὰ ὑποφέρουν; Καὶ πῶς ὅλα τοῦτα συμβιβάζονται μὲ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Ἀνθρώπινη ἀπάντηση δὲν ὑπάρχει σὲ τοῦτα τὰ ἐρωτήματα, ὑπάρχει ὅμως ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ. «Μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα. Οἴει δὲ μὲ ἄλλως σοὶ κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναφανῆς δίκαιος;». Ἕνα εἶναι βέβαιο, πὼς μέσα στὰ παθήματά του ὁ ἄνθρωπος παιδαγωγεῖται καὶ χαλκεύεται, κι ἔτσι «ἐπιτελεῖ ἁγιωσύνην», ὅπως ἡ ἁγία Συγκλητική, τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη της στὶς 5 Ἰανουαρίου.

Ὁσία Συγκλητική, ἡ καθηγήτρια τῆς ἐρήμου
«εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν Οὐρανοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. ιθ´ 21).

Στὴν προτρεπτικὴ πρόσκληση τοῦ Κυρίου, γιὰ μία σωστικὴ πορεία πρὸς τὴ Θέωση, ἡ ἀπήχηση εἶναι θετική, πολυάριθμη, διαχρονική. Οἱ ψυχικοὶ δέκτες ἀπειράριθμων ψυχῶν συλλαμβάνουν τὸ μήνυμα κι ἀπαντοῦν αὐθόρμητα, καταφατικά, ἔμπρακτα. Ἀκολουθοῦν τὸ Ἀρνίο «ὅπου καὶ ἂν ὑπάγῃ». Σημασιοδοτοῦν τὸ τέρμα καὶ μηδενίζουν κάθε γήινη δόξα καὶ τρυφή. Εἶναι οἱ ἐθελοντὲς στρατιῶτες Χριστοῦ. Εἶναι οἱ ἑκούσιοι ἀκόλουθοί Του. Εἶναι οἱ Ἅγιοι οἱ εὐαρεστήσαντες στὴ γῆ τὸ Θεό. Αὐτοὺς ἀτενίζουμε μὲ θαυμασμό, γι᾿ αὐτοὺς καυχόμαστε, αὐτοὺς ποθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε, αὐτοὺς προσπαθοῦμε νὰ γνωρίσουμε. Κάθε Ἅγιος καὶ μία ἰδιαιτερότητα, ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν Αἰωνιότητα, μία πολύπτυχη μορφὴ μὲ ἀξιόλογες ἐμπειρίες. Κάθε ἀνίχνευση τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων ἐπιφυλάσσει μοναδικὲς ἐκπλήξεις ἐπωφελεῖς.

Ἂς ἐνσκύψουμε, λοιπὸν τώρα, στὴν πολυθαύμαστη ζωὴ τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς. Μία μορφὴ ἀνένδοτης ἀγωνίστριας στὸ στίβο τῆς ἀρετῆς, φλογερῆς καθοδηγήτριας στὸ πεδίο τῆς ἱεραποστολῆς, ἄριστης χειραγωγοῦ στὴν ἀρένα τῆς μοναδικῆς πολιτείας. Ἕνας βράχος πίστεως καὶ εὐσέβειας, ταπεινοφροσύνης καὶ ἀγάπης. Ὁσία Συγκλητική! Μία ἀκάματη σκαπανέας τοῦ πνεύματος. Μία ἀκούραστη ἐργάτρια τῆς φιλανθρωπίας. Μία ἀεικίνητη ἡρωίδα τῆς ἀγάπης. Μία λαμπάδα ἄσβεστη, ἀείφωτη, καθοδηγητικὴ γιὰ τοὺς Οὐρανοδρόμους τῆς γῆς. Μία βακτηρία δυναμικὴ γιὰ τοὺς ὀρειβάτες τοῦ Ἔβερεστ τῆς ἀρετῆς. Μία ἀέναη ὀδοδείχτης τ᾿ Οὐρανοῦ.

Ἂς προσεγγίσουμε τὸ ὁλόφωτο πορτραῖτο της, ταπεινά. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ποὺ διασώθηκε κατὰ τὴν ἐξορία του κρυμμένος ἀπὸ τὴν Ὁσία γιὰ ἕξι χρόνια στὸν παρθενώνα της, γράφει αὐθεντικὰ τὴ βιογραφία της.

270 μ.Χ. ὁ χρόνος γέννησής της. Καταγωγή της ἡ ἔνδοξη Μακεδονία. Οἱ γονεῖς της πλούσιοι πολύ, ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς βαθιά. Φροντίδα τους ἀμέριστη ἡ πνευματικὴ μόρφωση καὶ ἡ ψυχικὴ καλλιέργεια τῆς θυγατέρας τους.

Ἡ θρησκευτικὴ ἀκτινοβολία τῆς Ἀλεξάνδρειας τοὺς γνωστοποιεῖται κι ἀποφασίζουν τὴ μετοίκησή τους ἐκεῖ. Σ᾿ ἕνα εὐρὺ καὶ θερμὸ χριστιανικὸ περιβάλλον βρίσκεται τώρα ἡ Συγκλητική. Ἡ οἰκογενειακὴ γνωριμία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Μέγα Ἀθανάσιο σηματοδοτεῖ τὴν πορεία πρὸς τὴν ἀρετή, τῆς νεαρῆς κόρης.

Παράλληλα παίρνει μιὰ πλατιὰ μόρφωση. Διακρίνεται τώρα γιὰ τὴν ἀρετή, τὸν πλοῦτο, τὴ μόρφωση, τὴν ὀμορφιά. Οἱ προτάσεις γάμου εἶναι πολλές. Ἡ Συγκλητικὴ ὅμως τὶς ἀπορρίπτει ὅλες. Ἡ ψυχὴ τῆς εἶναι ἐστραμμένη πρὸς τὸν Οὐράνιο Νυμφίο Χριστὸ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς εἶναι ὁλοκληρωτικὰ δοσμένη σ᾿ Ἐκεῖνον. Τὴν πλημμύρα τῶν αἰσθημάτων ἀγάπης διοχετεύει ἀποκλειστικὰ στὰ κανάλια τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας, σκορπίζοντας φροντίδα καὶ παρηγοριά, ἀνακούφιση κι ἐλπίδα.

Ἀγαπᾶ καὶ ἀναζητεῖ, ἀνευρίσκει καὶ στηρίζει τὸν κάθε ἀναξιοπαθοῦντα ἀδελφό. Ἀχθοφόρος τῆς ἀγάπης ἡ ἐνάρετη κόρη. Ἐργάζεται ταπεινὰ κι ἀθόρυβα, στὴν ἀφάνεια καὶ στὴ σιωπή. Διαθέτει τὶς ὧρες της γιὰ ἀνακούφιση τῶν ἄλλων καὶ γιὰ τὴν προσωπική της ψυχικὴ καλλιέργεια. Ἄγρυπνη στὸ κάστρο τῆς ψυχῆς τῆς δίνει μάχες μὲ ὅπλα τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία. Βιώνει τὴν αὐτογνωσία καὶ κατευθύνεται πρὸς τὴ Θεογνωσία. Σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα οἱ γονεῖς τῆς ἀπέρχονται στὸν Οὐρανό. Ἡ Συγκλητικὴ παίρνει τὴν τυφλὴ ἀδελφή της καὶ φεύγουν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, στὸ Ἡρῶον. Ἐκεῖ σκορπίζει ἀφειδώλευτα μέρος τῆς περιουσίας της στοὺς φτωχούς. «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» (Ψαλμ. 23, 1) λέγει καὶ αὐτοασφαλίζεται ἀπὸ ὑπερηφανειακὲς πτώσεις.

Ὁ πόθος της καὶ ὁ στόχος της εἶναι νὰ λάβει τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα. Ἀπὸ κάποιον ἱερέα κείρεται μοναχή. Ζεῖ συγκλονιστικὲς στιγμές, καθοριστικὲς γιὰ τὴ ζωή της. Ἀπελεύθερη τῆς κοσμικῆς μέριμνας, ζεῖ γιὰ τὸ Χριστό. Τώρα διαθέτει τὴν ὑπόλοιπη περιουσία της καὶ ἱδρύει Παρθενώνα, Μοναστήρι. Ἤδη πλαισιώνεται ἀπὸ ἀρκετὲς ψυχὲς ποὺ ποθοῦν νὰ συμβαδίσουν ἀγωνιστικὰ τὸ δρόμο τῆς θεώσεως. Ἡ Συγκλητική, ὡς ἡγουμένη διαθέτει πίστη καὶ ἀγάπη, ἀρετὴ καὶ ζῆλο. Προσφέρει κι ἕνα πλούσιο ἐμπειρικὸ ὁπλοστάσιο, πολύτιμο γιὰ τοὺς ἀγῶνες. Τὴν ἱεραποστολική της δράση μεταφέρει καὶ στὴ Μονή. Ἔτσι συνδυάζεται ἀσκητισμὸς καὶ κοινωνικότητα.

Ἡ διδασκαλία της πολύμορφη, πρακτική, ἀποτελεσματική. Γνωρίζει τὴν τεχνική του Διαβόλου καὶ τὸν ἀντιμετωπίζει νικηφόρα. Μὲ θώρακα τὴν προσευχὴ καὶ περικεφαλαία τὴν πίστη δίνει μάχες. Οἱ συμβουλές της ἀνεκτίμητα ἐφόδια στὸν ἀγώνα. Ἡ Ὁσία μὲ τὶς διδασκαλίες της σώζει πολλὲς ψυχές.

Ὁ Διάβολος φθονεῖ τὴ σωτήρια δράση της καὶ τὴν ἐκδικεῖται μὲ ἐπώδυνη πολύχρονη ἀσθένεια. Ἡ Ὁσία τὴν ἀντιμετωπίζει μὲ καρτερία, μεγαλοψυχία, ὑπομονή. Ὀγδόντα χρονῶν εἶναι καὶ πλησιάζει στὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ἀγωνιστικῆς πορείας της καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ἀτελεύτητης εὐφροσύνης. Θεῖες ὀπτασίες βλέπει. Ἐπιστασίες Ἀγγέλων φαίνονται. Λάμψεις στὸ χῶρο τοῦ Παραδείσου παρακολουθεῖ. Τὰ ἀποκαλύπτει στὶς ἀδελφές, τὶς ἐμψυχώνει καὶ προλέγει τὴν μετὰ τρεῖς ἡμέρες ἀναχώρησή της. Ὄντως νικήτρια, πανευτυχής, τότε ποὺ προεῖπε, στὶς 5 Ἰανουαρίου, ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν ποθητὴ πατρίδα, τὴν αἰωνιότητα, ἀφοῦ δόξασε μὲ τὴ ζωὴ τῆς τὸ Θεό. Βραβεῖο της ἄφθαρτο ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.


Ὁσία του Θεοῦ, πρέσβευε ἀπαύστως καὶ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία.
nektarios.gr
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης