Εννέα Σωτήριες Ικεσίες εις την Υπεραγία Θεοτόκο

Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου

ΠΡΩΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παναγία Θεοτόκε Παρθένε βασιλεύουσα,
Κάλλος Ουράνιο , την πίστη ημών ευφραίνουσα ,
Η Υψηλοτέρα των Ουρανών , το ύδωρ της ζωής ,
Η Δυναστεία των αγαθών , Ζωοδοτειρα , Ηγεμονίς ,
Άνθος εύοσμον , του Δημιουργού των πάντων
Θεού εικόνα έμψυχη , χαράς πηγή συμβάντων
Δόξα των Αγγέλων , η αείρρωτος η υμνωδία.
Η Ασύγκριτος , Θεού οσμή και ευωδία
Βοήθησαν τον/την δούλον / ην σου…………..
Ζωηφόρε , της Τριάδος της Αγίας Ευλογίας ,
Δύναμις θεια , νόσων ιατρός , Γιάτρισσα Αγια
Ο Λόγος και το έλεος της άπειρης Αγάπης του Θεού ,
Πεσόντων ανάκληση , Όπλο σωτηρίας κάθε αμαρτωλού
Η φοβερή κατάπτωση του εχθρού , Δύναμις Αγία.
Λυτήριον λύπης , Διάδωσμα πιστών και Θεραπεία .

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελιώτισσα , το Άξιον Εστί
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ουρανών Υψηλοτέρα , Αγιον Ρόδον το Αμάραντον ,
Δεομένη Μήτηρ των πιστών , Άνθος χαράς ακράδαντον ,
Άρμα λαμπρόν βασιλικόν της Τρισηλίου Αρχής .
Ανακαίνηση του Κόσμου , στολή ουσίας κτιστής
Η Δέσποινα πάντων ημών , η παρισταμένη τω Θεώ ,
Όμμα  αθέατων θεωριών , το παλάτιο το αγαθό ,
Ίαση ωκεία , Γοργουπήκοε , φοβερή βροντή θεία ,
Πορταίτισσα , και Δύναμις ασθενούντων , η παραμυθία ,
Βοήθησον τον / την  δούλον / ην σου………….
Η λυχνία η φωτοφόρος , Μυριώνυμη Ουρανών .
Η λύτηρα των νόσων , σωτηρία των Χριστιανών .
Βρύση ιαμάτων , Φως θαυμάτων αθώωση ενόχων .
Πρεσβεία θερμή , Θεόνυμφε , Ευλογημένη Κόρη
Άρτος ζωής Ξίφος δίστομο , Ελπίδα μόνη .

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστί
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Πραδείσου η Αρχη

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΤΡΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεοτόκε κραυγάζομεν Σε , γενού τροφός ζωής ,
Εις πάντας τους επικαλουμένους Σε , Σιών στοργής ,
Ψυχοσώστρια , Αγαθή χειμερία των δεινών ,
Ελευθερώτρια , Απαλλαγή πειρασμών και συμφορών .
Κυοφορία Αγνή χαράς , το καθάρσιον λυτήριον .
Καταργήσασα φθορέα φρενών , δαιμόνων αμυντήριον ,
Άρμα Ουράνιον , Θεού φοβος καταχθονίων ,
Φαρμακολύτρια , τέλος κατάρας , ζωής ταμείων ,
Βοήθησον τον / την δούλον /  ην ……………..
Η ρύτειρα των δόλων , Στήριγμα των αθλοφόρων .
Το τείχος το Ακαταμάχητον , η εξάλειψη δαιμόνων ,
Κραταιή πασών των δαομόνων ράβδος φοβερή ,
Πλύση μιαρών , και πάσης ασθενείας συντρίβη ,
Ζώσα Υπέρλαμπρη χαρά , Υπερτέρα Ουρανών .
Αρχή θαυματουργίας , επίσκεψης των ασθενών .

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστι
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ελεούσα , Παναγία , νοερών χάρις , πορφυρή ,
Στάχυ ολόχρυσο θεϊκό , καρποφορία θεϊκή .
Η καθάρια καθέδρα , Κόρη η πολυώνυμη
Κυρία Θεόστεφτη , Θεοχωρία , μετανοία φωτόνυμη ,
Αγαθή νουθεσία αόρατος , θυμίαμα σωφροσύνης ,
Εφτάφωτη λυχνία , βασιλεία εύοσμη αγιωσύνης ,
Λαμπρό οχείρωμα , αδιάσειστο Όρος θείων ,
Κατοικητήριον του Χριστού Αγνότητα Αγίων ,
Βοηθησον τον / την  δούλον / ην σου ………
Αφθαρτη χαρα της οικουμενης , Σοφία μυστικη ,
Πύρινη στήλη ουρανού , πέλαγος στιργής , άχραντη τιμή ,
Ουράνια Θεοφιλία , σάλπισμα αγγέλων κραταιόν ,
Τιμιωτέρα ανωτέρων στρατεύματα φοβερών ,
Άθλος των δικαίων , Άρρητος περιουσία αγαθών ,
Άνθος Ευαγγελίου , Γη επαγγελίας , Επιστασία θείων βουλών ,

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστί .
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεομήτωρ , Θεοκυήτωρ , Δέσποινα Μαρία ,
Θεοτόκε , δροσοσταλιά Θεού η Αγία ,
Άρωμα παρθενίας της θείας δημιουργίας .
Ευλογία Αρετής , Φως της Αληθείας .
Αμβροσία ουράνια , Χρυσαφένια , αστέρων ποίημα ,
Εάρ παντοδυναμίας , Αγάπης κυρίαρχον κύημα
Η γλυκιά φωνή , Μεσιτεία η Αγαθή ,
Φρόνημα ευσεβείας , Χορηγεία εύλαλη αληθήνη ,
Βοήθησον τον / την δούλον / ην σου ………..
Ο ποθήτος λιμήν , κάθε πόνου η γαλήνη ,
Αρρώστων η πνοή , παργορίας γλυκία σαγήνη ,
Μυστική ουράνια ευτυχία ψυχών αθανασία ,
Χάρις Αγία του Θεού , Παραδείσου μαρτυρία ,
Ασύληπτος Θεουργία , Ειρήνης και Αγάπης η λατρεία ,
Υπεράγαθη , του Κόσμου Κάλλος , Μητέρα Παναγία .

Η Δόξα πάσα , η αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστί .
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή .

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΚΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παναγία Μήτηρ του Ιησού , Ηλίου η αχτίδα ,
Πόθος και αγωνία του Κόσμου η ελπίδα ,
Μυστική βοήθεια σε κάθε δύσκολη πορεία ,
Λυτρωτικό ξεκίνημα ζωής , Υπερκόσμια θεωρία ,
Ακοίμητη κανδήλα , Λυχνία εκκλησιών το Φως ,
Πολιτεία απαθείας , εξίλασμα πάντων , δικαίων ο ναός ,
Σοφία Ακήρατη , Ακένωτη πηγή , χώρα Θεού ,
Αρχή και τέλος , Νύμφη Ανύμφευτε Ιησού Χριστού ,
Βοήθησον τον / την δούλον / ην σου ………….
Άσπιλον δάκρυ ανάπαυσης ανθρώπων πονεμένων ,
Παράκληση αφανής , Δώρον θαυμάτων αγιασμένων ,
Επίγνωση Αληθείας , Αποστόλων ο φωτεινός ο φάρος ,
Ανείπωτη ωραιότης , Αγίασμα ομορφίας και κάλλος ,
Η νίκη της ζωής , το φτερούγισμα αγγέλων ,
Ανάπλαση πιστών , Ανάπαυση πόνων φέρον ,

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστι .
Η Γνώση της Σοφίας Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή .

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΒΔΟΜΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πάνσεμνη , Κεχαριτωμένη , Θεόν φέρουσα η ευλογημένη ,
Ενδιαίυημα Αγίου Πνεύματος , η Λευκοφορεμένη ,
Θαύμα δείξασα αρρήτως , χαρίτων θάλασσα ,
Ζωής ύδωρ , Δυναστεία αγάθων , Ηγεμονίς και Γιάτρισσα ,
Μύρον εύοσμο , του Δημιουργού των πάντων ,
Θεού εικόνα έμψυχη χαράς , πηγή συμβάντων ,
Κρουνός διάλυσης , οδύνων κολυμβήθρα της ζωής ,
Θεοτόκε , κιβωτός των πιστών , Υπέρμαχος η αρραγής ,
Βοήθησον τον / την δούλον / ην σου ………….
Ανόρθωση των ανθρώπων , αμυντήριον των εχθρών ,
Αστραπή καταλάμπουσα , προσαγωγή παντοίων αγαθών .
Δυνάμενη πάντα , δαιμόνων θρήνος και οδυρμός ,
Τείχος Απροσμάχητον , θάλψοις βασάνοις , Νικοποιός ,
Θεοτίμητη , δόξα Αγίων , οχύρωμα συνεκτικόν ,
Παντοκρατόρισσα , προστασία φοβερή σωρός καλών ,

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστι .
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή .

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΟΓΔΟΟΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ευαγγελιστρια , η Παναμώμητος , άβυσσος της ευσπλαχνίας ,
Η Διασώζουσα , η Δαιμονοκαθαιρέτης , πλούτος ευεργεσίας ,
Πανυπερούσιον φως , κεραυνός δαιμόνων , και ευφροσύνη,
Βάτε φλοφόρε , σκήπτρο εξουσίας , Ζωήρητη μυρσίνη ,
Μεσίτρια ευλογημένη , θείο εγγαλώπισμα αιδίου φωτός ,
Εγγυήτρια ανέλαβε της ψυχής μας ελπίς και ιατρός ,
Επάκουσε την δέηση ημών της εκκλησίας Δομήτωρ ,
Θεραπεία των αμαρτωλών , Παναγία Συ η Αντιλήπτωρ ,
Βοήθησον τον / την δούλον / ην σου …………
Δοχείον Θείον , Ηλιόμορφη , Κηδεμών και βοηθός ,
Ισχύς και συντριμός , Κρίνο εύοσμο , κόσμου αρωγός ,
Αιδία ωδή των ευσεβών , Αμαρτωλών η σωτηρία ,
Αγγέλων η Κυρία Τράπεζα θείκη , Πορφύρα Αγία ,
Παρησία προς θεόν , θέωση θνητών , καταφύγιον ιερόν ,
Θέαμα φλογερόν , αφάνισης πονηρίας , βέλος το πικρόν ,

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστι .
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή .

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΝΑΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεόνυμφη λαμπάδα , τον Ήλιον φέρουσα Χριστόν ,
Όχημα του Λόγου , Άστρον άδυτον , εγκαλώπισμα πιστών ,
Ουράνεια κλεις , Ίαμα και Ίλεως , Δέηση ζωής ,
Λυτήριον λύπης , φόβον καταργήσασα , χρυσοφαής ,
Αγνότης Μακαρία , Γέφυρα αιώνιας σωτήριας ,
Ύμνος Ασωμάτων , γεγεννημένη νήψις γαλούχιας ,
Μυριώνυμη , και Μυριώχαρη , αυλή , Μυροβλίτισσα ,
Οδηγήτρια , Γρηγορούσα , κόρη Μεσοπαντίτισα ,
Βοήθησον τον / την δούλον / ην σου ……………
Κυριώνυμη Παναγία , Ναέ Θεού , ακατάλυτος ,
Ουρανώσασα τον χουν , Όμβρος ζωοδότης άλυτος ,
Όνομα πολυπόθητον , Σκήνωμα οχυρώσασα απόρθητον ,
Στήριγμα ευσεβών , σκεύος ιερόν αλώβητον ,
Αγίας Τριάδος δώρημα το τέλειον παρρησίας ,
Ηχάρις νοέρων , παρισταμένη τω θεώ φλοξ , αθανασίας .

Η Δόξα πάσα , η Αρχαγγελίωτισσα , το Άξιον Εστι .
Η Γνώση της Σοφίας , Μήτηρ του Ιησού , Παραδείσου η Αρχή .

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .