ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1- 28

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ

1 – 16

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 – 6
1 – 6
1 – 4
1 – 4
1 – 6
1 – 4

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 – 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 – 13
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 – 5
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΤΡΟΥ

Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 – 5

Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 – 3
 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 – 5

Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ