Τα κείμενα τις ιστοσελίδας είναι καθαρά για ενημερωτικό σκοπό, για ανάγνωση και για προσωπική προσευχή του επισκέπτη. Λειτουργεί αφιλοκερδώς με προσωπική εργασία και χρόνο, το μόνο κέρδος είναι, ότι μ’αυτόν τον τρόπο βάζουμε ένα λιθαράκι που ίσως αγγίξει τις ψυχές κάποιων συνανθρώπων μας.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι e-shop, δεν δημιουργήθηκε για κάποιο κέρδος η για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η συντήρηση της Ιστοσελίδας επιβαρύνει αποκλειστικά τον διαχειριστή.

Τέλος ζητώ συγνώμη προκαταβολικά και παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου εδώ για οτιδήποτε διαπιστώσετε.

 

Μήνυμα Διαχειριστή

Η αγάπη, ο σεβασμός και η τιμή των πιστών προς τον Ιησού Χριστόν την Παναγία και τους Αγίους μας εκφράζετε μέσω των Παρακλήσεων, των Χαιρετισμών, των Εγκωμίων. Η ιστοσελίδα κάνει μια προσπάθεια συγκέντρωσης τους ώστε να είναι προσευχή και επίκληση, προς βοήθεια και παρηγοριά άνωθεν. Όσοι θέλετε και μπορείτε να βοηθήσετε επικοινωνήστε μαζί μου εδώ.

 
Επίσης άξιον αναφοράς και να ‘’Ευχόμαστε υπέρ αυτών πάντοτε!’’ με Χαρά και Δόξα στους μεγάλους μας Υμνογράφους, την γέφυρα επικοινωνίας άνωθεν, που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν με πολλή αγάπη, σεβασμό και τιμή, αυτά τα Ποιήματα-Ύμνους, που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν την σφραγίδα τους στη ζωή της Εκκλησίας μας.

Μεγαλυνάριo ὐπέρ των Υμνογράφων μας, ὀ ἐλάχιστος Γεώργιος
Πνεῦματος Ἀγίου Θεοσεβές, τὴ ἐπιφοιτήσει, τὴς σὴς χάριτος μὐστικῶς, θερμῶς εὐχαριστούμε, τοῦς ὔμνους Θεογράφοι, Χαρά τιμῆ καὶ Δόξα στους Θἐοφῶτιστους.

Με εκτίμηση αγάπη και φόβο Θεού.


Γεώργιος

Μέγα και Δοξασμένο το Όνομα της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας!

Σταυρέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περίζωσον ημάς εν τη Δυνάμει σου!
 
 

Ὁ ἁπλὸς παιδικὸς νοῦς
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις, ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε, «Σὲ δοξάζω Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, διότι ἔκρυψες αὐτὰ ἀπὸ σοφοὺς καὶ εὐφυεῖς καὶ τὰ ἐφανέρωσες σὲ νήπια. Ναὶ, Πατέρα, διότι αὐτὸ ἦτο τὸ θέλημά σου».